Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka Daszew, Kolonia Przęsławice, Cychry, Wilczoruda, Kruszew - Wola Pniewska.

In.271.08.2015 Pniewy, 2015-08-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

In.271.07.2015 Pniewy, 2015-08-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem po

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

In.271.05.2015 Pniewy, 2015-07-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do

INFORMACJA

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 29.07.2015 r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna ważna oferta uznaje się przetarg za nieważny.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Pniewy przeznaczonych...

Informacja

Pniewy, dn. 14.07.2015r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy